Nabídka služeb

    Již byl obecně zmíněn rozsah poskytovaných služeb, ale firma se vždy řídí přáním zákazníka přičemž nabízí konkrétně tyto služby:

 Ekonomické poradenství např. zahrnuje analýzy ekonomických ukazatelů pro další vývoj firmy, podnikatelské záměry, cash-flow, vnitřní,různé směrnice….

Služby právního charakteru zahrnují zpracování smluv v souladu s občanským, obchodním zákoníkem a pracovněprávními předpisy .

Služby účetní – zahrnují poskytování veškerých účetních služeb, dále zpracování daňových evidencí, včetně měsíčních závěrek.

Daňové poradenství zahrnuje průběžné seznámení klienta s vývojem daňové situace již v průběhu roku, daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání k daním z příjmů, k dani z nemovitostí, z převodu, darování, silniční a dani z přidané hodnoty. Dále firma zpracovává tiskopisy správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Pokud zákazník projeví zájem firma jej zastupuje při jednáních na finančních úřadech, správě sociálního pojištění a zdravotních pojišťovnách.

Cenové relace odpovídají standardům na trhu a regionu, většinou je cena stanovena za poskytované služby paušální částkou, ale lze ji sjednat i za jednotlivé úkony, přičemž každá změna ceny je s klientem vždy dopředu projednána.