Charakteristika firmy AB-JONÁK, s.r.o.

    Firma pod tímto názvem je na trhu od roku 2009, její počátky jsou datovány již roku 1994 a to působením v oboru ekonomického a daňového poradenství jejího zakladatele a jednatel Ing. Stanislava Jonáka, který má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a finance a oboru právní administrativa.
    Firma preferuje dlouhodobé vztahy na profesionální úrovni a jednání, svou činnost zakládá na solidnosti a na odpovědnosti vůči svým klientům. Z tohoto důvodu jsou veškeré smluvní vztahy uzavírány písemně a firma poskytuje záruky za odvedenou práci, přičemž je na případné vady pojištěna.
    Od počátku je činnost spojena s poskytováním ekonomického, mzdového, účetního a daňového poradenství neboť při poskytování kvalitních a kompletních služeb nelze tyto oblasti od sebe oddělit. V současné době své služby poskytuje klientům v okruhu 150km od sídla firmy. Jejími klienty jsou osoby zapsané i nezapsané v obchodních rejstříku, organizační složky zahraničních právnických osob, osoby podnikajících dle zvláštních předpisů (lékaři, advokáti).

    Již byl obecně zmíněn rozsah poskytovaných služeb, ale firma se vždy řídí přáním zákazníka přičemž nabízí konkrétně tyto služby:

 Ekonomické poradenství např. zahrnuje analýzy ekonomických ukazatelů pro další vývoj firmy, podnikatelské záměry, cash-flow, vnitřní,různé směrnice….

Služby právního charakteru zahrnují zpracování smluv v souladu s občanským, obchodním zákoníkem a pracovněprávními předpisy .

Služby účetní – zahrnují poskytování veškerých účetních služeb, dále zpracování daňových evidencí, včetně měsíčních závěrek.

Daňové poradenství zahrnuje průběžné seznámení klienta s vývojem daňové situace již v průběhu roku, daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání k daním z příjmů, k dani z nemovitostí, z převodu, darování, silniční a dani z přidané hodnoty. Dále firma zpracovává tiskopisy správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Pokud zákazník projeví zájem firma jej zastupuje při jednáních na finančních úřadech, správě sociálního pojištění a zdravotních pojišťovnách.

Cenové relace odpovídají standardům na trhu a regionu, většinou je cena stanovena za poskytované služby paušální částkou, ale lze ji sjednat i za jednotlivé úkony, přičemž každá změna ceny je s klientem vždy dopředu projednána.

Firma AB-JONÁK, s.r.o. pracuje na softwarovém vybavení, které má podporu ze strany finančních úřadů, sociálního a zdravotního zabezpečení. Softwary jsou vyvíjeny ve spolupráci s účetními a daňovými poradci ve stále aktuálním znění předpisů a především jsou tvořeny uživatelsky v příjemném grafickém a logickém uspořádání.